Festivalist

Intsikurmu on loovuse ja hoolivuse kohtumispaik, mida külastavad inimesed, kes peavad lugu endast, oma lähedastest, kultuurist, keskkonnast ning kunsti erinevatest vormidest. Intsikurmu hindab kõrget kvaliteeti nii valguse- ja videoinstallatsioonides, kunstitaiestes, välikohvikutes, olemise- ja mõtlemisealades kui ka loomulikult muusikas, mis on festivali keskmeks.

Me kutsume inimesi pöörduma metsapõue, et leida sealt muusika ja kunsti kaudu ennast ja meie esivanemaid. Laiahaardelisest muusika- ja kunstiprogrammist õhkub soojust, mis mõjub üleüldise igapäevamüra keskel tervendavalt. Kõik, mis metsapargis sünnib, on kantud suurmeeste Jakob Hurda ja Jaan Vahtra vaimust. Hoiame ajalugu, luues uut. Oleme rahvusvahelised ja avatud, unustamata oma kõige lähemat naabrimeest. Anname võimaluse kasvamiseks ning hingerahu leidmiseks.

Intsikurmu tähendab inimesi: korraldajad, publik ning kunstnikud, kes moodustavad festivali ajal metsapargis ühtselt hingava terviku. Festivali eesmärk on süvendada inimestes kultuuriarmastust, inspireerida loomingulisi ettevõtmisi, anda edasi hoolivust ja üksteist märkavaid väärtushinnanguid.

Intsikurmu on muusika ja kunsti arvamusfestival, kus ühiseid väärtusi kandvad
erinevate elualade inimesed leiavad inspiratsiooni uuteks loovateks ja ühiskonda edasiviivateks
ettevõtmisteks.

Puhas loodus, hea muusika, toredad inimesed, kvaliteetne söök ja jook, esteetiliselt nauditav festivali ala, erilahendused esinemispaikades – see on suurim hea muusika ja kunsti festival Eestis, see on Intsikurmu Festival.

Missioon

• Kunsti, muusika ja looduse kaudu aidata kaasa kultuursete ühisväärtuste süvendamisele ühiskonnas.
• Pakkuda nii Eesti inimestele kui lähinaaberriikidest pärit festivalikülastajatele kvaliteetset muusikat ja kunsti.
• Toetada Eesti loovaid isiksusi ja tutvustada välismaa artiste Eesti publikule.
• Erinevate kaasaja muusikažanrite esitlemise kaudu avardada muusikahuviliste silmaringi ja laiendada festivalikülastaja kultuuripiire, kus klassikalise muusika viljelejad õpiksid hindama tänavakultuuri ning vastupidi.
• Kaasata kohalikku kogukonda festivali korraldamisse; möödunud aastatel on festivali
korraldamises kaasa löönud üle 100 vabatahtliku noore nii Põlvast, Tartust, Tallinnast,
Raplast kui ka mujalt Eestist.
• Hoida ja väärtustada Eesti kultuuri, ajalugu, loodust. Anda Eesti laulutraditsioonile
kaasaegne mõõde.

Intsikurmu metsapark

Looduslikult kaunis ja inimlikult inspireeriv metsapark. Pikkade traditsioonidega peokoht, millele Intsikurmu Festival annab uue mõõtme ning hingamise. Ligi 23 hektaril laiutav looduslik ilu on loodukaitse all. Esimesed Eesti laulupäevad toimusid 1855. ja 1857. aastal just siin. Ürgne, tugeva energiaga peokoht taevasse kõrguvate puude all pakub silmale esteetilist ilu ning loomingulist lennukust.

Festivali ajalugu

Intsikurmu Festival sündis Uue Ajastu Festivalist, mis toimus Põlvas aastatel 2010–2012. Uue Ajastu Festivali ja Intsikurmu Festivali on aastate jooksul külastanud üle 15 000 inimese ning festivalil on esinenud rohkem kui 120 artisti.
Esimene Intsikurmu Muusikafestival toimus 2013. aasta augusti alguses Intsikurmu
metsapargis. 2014. aasta festivali ristis Eesti ajakirjandus Eesti Positivuseks. 2019. aastal toimub festival seitsmendat aastat järjest Intsikurmu metsapargis.

Kirjuta meile